PROJECTES PER EIXOS

Retrats. Autoretrats. Llocs. Objectes. Estrats de memòria