EIXOS

Del jo virtual i la comunicació online

Aquestes obres es mostren com a retrats d’un món online, de la mutació antropològica d’una societat. Relats de personatges aïllats que comparteixen l’addicció a la connectivitat. Llavors que expandeixen vida artificial en una pantalla com a metàfora de la comunicació online. La construcció del jo virtual, les imatges i missatges inconnexos que omplin i buiden la nostra memòria. Realitat augmentada que fa visible l’invisible. Art digital i interactiu, peces que ara passen al terreny virtual generant altres continguts i reflexions. La xarxa com a plataforma experimental per a la difusió de l’art contemporani.