EIXOS

Des del confinament. Paradigmes. Visions. Emocions

Des de la finestra, des de la frontera, des de la incertesa com a única certesa. Configuren aquest eix evocacions d’un futur imaginat, vols que planegen sobre espais als quals fugir, o dels quals fugir. Relats íntims sobre la soledat i la por, sobre la malaltia, sobre l’amor i l’art com a fuita, com a bàlsam o com a oportunitat de salvació. Reflexions sobre la normalitat nova i la normalitat de sempre, advertiments d’emergències i centellejos d’optimisme indicant un nou camí més enllà de la frontera.